• slider-image

Dziękujemy wszystkim Gościom Kongresu za przyjęcie naszego zaproszenia.

Zaproszenie Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Unia Europejska  nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa   w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie.

Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii  redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także  pozycję państwa członkowskiego w tej  jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych.

 Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zamierzamy poruszyć  podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem przewodnim, wokół którego będą toczyć się obrady jest „Państwo w Unii Europejskiej”.

Poprzez swoją misję oraz zasięg  Kongres wpisuje się  w  obchody 60-lecia Traktatów Rzymskich.

 Chciałbym tą drogą  zwrócić się do  Państwa z prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia oraz o podzielenie się swoimi ustaleniami naukowymi. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Szczecinie.

 Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Top