Rada Naukowa II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Stanisław Konopacki, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. prof. UJK Ireneusz Kraś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab.  Artur Nowak-Far, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. KUL Elżbieta  Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Top