Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów

Program warsztatów został opublikowany i jest dostępny do ściągnięcia pod tym linkiem

VIII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, Szczecin, 25-26 września 2017

Miejsce obrad: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny Krakowska 71-79 71-017 Szczecin

Idea warsztatów metodologicznych z europeistyki narodziła się w 2008 r., a jej pomysłodawcą był prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Stopniowo formuła tych spotkań rozszerzała się i obecnie obejmuje ona nie tylko prace pisane na stopień naukowy  z zakresu szeroko pojętych studiów europejskich, ale także  z nauk o polityce, socjologii, historii itd.  Warsztaty adresowane są do doktorantów i habilitantów, którzy chcieliby swój projekt pracy (szczególnie jego najtrudniejszą warstwę metodologiczną oraz teoretyczną) omówić z gronem specjalistów, profesorów, których sugestie i podpowiedzi mogą okazać się niezwykle pomocne oraz przyczynić się do efektywniejszej realizacji całego  założenia badawczego.

Organizatorem VIII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologicznych z Europeistyki jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 września 2017 r. i będą bezpośrednio poprzedzały II Ogólnopolski Kongres Europeistyki zaplanowany na 26-28 września 2017 r.

Warsztaty adresowane są do Doktorantów i Habilitantów, którzy wyrażą gotowość konsultacji swoich zamierzeń badawczych pod względem metodologicznym i teoretycznym z uznanymi badaczami w tej dziedzinie. W warsztatach mogą wziąć udział  reprezentanci nauk społecznych i humanistycznych.

Podczas dwudniowych warsztatów odbędą się wykłady dotyczące badań z zakresu metodologii. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilkuosobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści we wskazanych wyżej dziedzinach, zaś uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych.

Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Efektem warsztatów metodologicznych będzie recenzowana publikacja, zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzami profesorskimi.

Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy przesłać do dnia  14.05.2017 r. na Formularzu.

Konspekt wystąpienia zawierającego założenia teoretyczne i metodologiczne realizowanego projektu badawczego należy przesłać do dnia 11.06.2017 na adres e-mail:   katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl. Osobą właściwą do kontaktu jest dr Katarzyna Zawadzka, nr tel. 696-501-356

Opłata za uczestnictwo w VIII Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach dla Doktorantów i Habilitantów wynosi 300 PLN. Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki otrzymują zniżkę 50%.

Opłata obejmuje  catering, uroczysty bankiet. Organizatorzy przewidują publikację referatów wraz z komentarzami profesorskimi oraz materiały informacyjne.

Dane do przelewu: Uniwersytet Szczeciński, Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, NIP: 851-020-80-05. Numer konta 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 W tytule zapłaty należy podać numer subkonta „0075”

Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2: Struktura konspektu

Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Skład Rady Naukowej VIII Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatów dla Doktorantów i Habilitantów
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – przewodniczący (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Zbigniew Czachór (uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Skład Komitetu Organizacyjnego VIII Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatów dla Doktorantów i Habilitantów
dr hab. prof. US Renata Podgórzańska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Tomasz Czapiewski  – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Katarzyna Zawadzka – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr Dorota Kowalewska – członek Komitetu Organizacyjnego
dr Mateusz Smolaga – członek Komitetu Organizacyjnego
dr Luiza Wojnicz-Smal – członek Komitetu Organizacyjnego
mgr Sylwia Serwońska –  członek Komitetu Organizacyjnego

 

 

Top